Worm.Win32.Houdini

شرح کلی نوع: کرم (worm) اسامی بدافزار: Worm.Win32.Houdini Worm.VBS.Dinihou Worm.VBS.Ntuser Worm.Win32.NHoudini Worm.VBS.Houdini Worm.JS.Houdini درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: زیاد کرم (worm) چیست؟ کرم‌های کامپیوتری همچون Houdini نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که توان تکثیر کردن خود را به‌صورت خودکار دارند. کرم‌‌ها برای بقا، روش‌هایی را تنظیم می‌کنند تا در هر بار راه‌اندازی سیستم، آلودگی تداوم…

Worm.Win32.Daws

شرح کلی نوع: کرم (worm) اسامی بدافزار: Worm.Win32.Daws  درجه تخریب: متوسط میزان شیوع: کم کرم (worm) چیست؟ کرم های کامپیوتری همچون Daws نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که توان تکثیر کردن خود را به‌صورت خودکار دارند. کرم‌‌ها برای بقا، روش‌هایی را تنظیم می‌کنند تا در هر بار راه‌اندازی سیستم، آلودگی تداوم داشته باشد. ویژگی بارز کرم‌ها…

USBWorm.Win32.Gamarue

شرح کلی نوع: کرم (worm) اسامی بدافزار: USBWorm.Win32.Gamarue Worm.Win32.Gamarue Downloader.Win32.Gamarue Packer.Win32.Gamarue Dropper.Win32.Gamarue Backdoor.Win32.Gamarue Worm.Win32.Debris درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: زیاد کرم (worm) چیست؟ کرم‌های کامپیوتری همچون Gamarue نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که توان تکثیر کردن خود را به‌صورت خودکار دارند. کرم‌‌ها برای بقا، روش‌هایی را تنظیم می‌کنند تا در هر بار راه‌اندازی سیستم، آلودگی…

Virus.Win32.Sality

شرح کلی نوع: ویروس (virus) اسامی بدافزار: Virus.Win32.Sality درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: زیاد ویروس (virus) چیست؟ ویروس‌های کامپیوتری همچون Sality نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که قادر به تکثیر خودکار نمی‌باشند. ویروس‌ها می‌توانند کلیه فایل‌های اجرایی در سیستم و قابل‌دسترس را آلوده نمایند و معمولاً پسوندهای com. و exe. و dll. را آلوده می‌کنند.…