Rootkit.Win32.DarkGalaxy.a

شرح کلی نوع: روت کیت (RootKit) درجه تخریب: بالا میزان شیوع: متوسط آسیب‌پذیری مورد استفاده: EternalBlue) CVE-2017-0146 / MS17-010) روت کیت (Rootkit) چیست؟ روت کیت‌ها بر عملکرد هسته سیستم عامل تاثیر مخرب می‌گذارند. این تغییرات می‌تواند باعث مخفی شدن عملکرد اصلی فایل‌ها، پردازه‌ها، سرویس‌های داخلی ویندوز و … شود. همچنین، بدافزار ممکن است بدون اطلاع کاربر…

Worm.Win32.Wannaminer.a

شرح کلی نوع: ماینر (Miner) درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: زیاد آسیب‌پذیری مورد استفاده: EternalBlue) CVE-2017-0146 / MS17-010) اسامی بدافزار • Padvish) WMI.BAT.Wannaminer) • Padvish) Worm.Win32.Wannaminer) • Microsoft) Trojan:Win32/CoinMiner) • Eset) Win32/CoinMiner.BWS) ماینر (Miner) چیست؟ به افراد و نرم‌افزارهایی که فرآیند ماینینگ را انجام می‌دهند یا به نوعی ارز دیجیتال را استخراج می‌کنند، ماینر گفته…

Trojan.Win32.Bandit.ApLib

شرح کلی نوع: تروجان (Trojan) درجه تخریب: بالا میزان شیوع: بالا اسامی بدافزار • Padvish) Trojan.Win32.Bandit.ApLib) • Kaspersky) HEUR:Trojan.Win32.Chapak.pef) • Avira) TR/AD.GoCloudnet.irwn) تروجان (Trojan) چیست؟ تروجان‌ها نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که خود را در قالب یک نرم‌افزار سالم و قانونی نشان می‌دهند و بسیار شبیه نرم‌افزارهای مفید و کاربردی رفتار می‌کنند. اما هنگامی ‌که اجرا می‌شوند،…

Trojan.Win32.BlueHero

شرح کلی نوع: تروجان (Trojan) اسامی بدافزار: Trojan.Win32.BlueHero.a درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: متوسط آسیب‌پذیری مورد استفاده: EternalBlue) CVE-2017-0146 / MS17-010) تروجان (Trojan) چیست؟ تروجان‌ها نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که خود را در قالب یک نرم‌افزار سالم و قانونی نشان می‌دهند و بسیار شبیه نرم‌افزارهای مفید و کاربردی رفتار می‌کنند، اما هنگامی‌که اجرا می‌شوند خرابی‌های زیادی…

‫‪Worm.Win32.Eqtonex

شرح کلی نوع: کرم (worm) اسامی بدافزار: Worm.Win32.Eqtonex.a درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: متوسط آسیب‌پذیری مورد استفاده: EternalBlue) CVE-2017-0146 / MS17-010) کرم (worm) چیست؟ کرم‌های کامپیوتری همچون Eqtonex نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که توان تکثیر کردن خود را به‌صورت خودکار دارند. کرم‌‌ها برای بقا، روش‌هایی را تنظیم می‌کنند تا در هر بار راه‌اندازی سیستم، آلودگی…

Trojan.Win32.Siscos

شرح کلی نوع: تروجان (Trojan) اسامی بدافزار: Trojan.Win32.Siscos.a درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: زیاد آسیب‌پذیری مورد استفاده: EternalBlue) CVE-2017-0146 / MS17-010) تروجان (Trojan) چیست؟ تروجان‌ها نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که خود را در قالب یک نرم‌افزار سالم و قانونی نشان می‌دهند و بسیار شبیه نرم‌افزارهای مفید و کاربردی رفتار می‌کنند، اما هنگامی‌که اجرا می‌شوند خرابی‌های زیادی…

Worm.Win32.Zero2.a

شرح کلی نوع: اسکریپت اسامی بدافزار: Worm.Win32.Zero2 Expliot.Win32.Trickster Trojan.Win32.RemoteExec درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: زیاد آسیب‌پذیری مورد استفاده: EternalBlue) CVE-2017-0146 / MS17-010)، حمله brute force، تکینیک pass-the-hash، CVE-2010-2568، CVE -2017-8464 و آسیب پذیریهای مبتنی بر Remote File Execution ماینر (Miner) چیست؟ ماینر به افراد و نرم افزارهایی که فرآیند ماینینگ را انجام می‌دهند یا به نوعی ارز…

NetWorm.Win32.Vools

شرح کلی نوع: کرم (Worm) اسامی بدافزار: NetWorm.Win32.Vools NetWorm.Win64.Vools درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: زیاد آسیب‌پذیری مورد استفاده: EternalBlue) CVE-2017-0146 / MS17-010) کرم (worm) چیست؟ کرم‌های کامپیوتری نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که توان تکثیر کردن خود را به ‌صورت خودکار دارند. کرم‌‌ها برای بقا روش‌هایی را تنظیم می‌کنند تا در هر بار راه‌اندازی سیستم، آلودگی…