Backdoor.Win32.Tofsee

شرح کلی نوع: تروجان (درب پشتی) درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: متوسط اسامی بدافزار (Padvish) Backdoor.Win32.Tofsee A Variant Of Win32/Tofsee.AJ (ESET) Backdoor:Win32/Hostil.gen!A (Microsoft) HEUR:Trojan.Win32.Generic (Kaspersky) بدافزار درب پشتی (Backdoor) چیست؟ بدافزارهای درب پشتی برنامه‌هایی هستند که امکان دور زدن مکانیزم‌های امنیتی یک سیستم را به هکرها داده و منابع مختلفی از آن سیستم را از…

Exploit.Win32.CVE-2024-3094

شرح کلی نوع: Backdoor درجه تخریب: بالا میزان شیوع: متوسط آسیب‌پذیری (Vulnerability) چیست؟ در مبحث امنیت رایانه، آسیب‌پذیری به معنای وجود نقطه ضعف در یک پلتفرم است که می‌تواند توسط نفوذگر و یا بدافزار مورد سوءاستفاده قرار گیرد و موجب دسترسی غیر مجاز به سیستم رایانه‌ای شود. آسیب‌پذیری‌ها امکان اجرای فرمان‌، دسترسی به حافظه سیستم، نصب…

Backdoor.Win32.JackalControl

شرح کلی نوع: تروجان (Trojan) درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: متوسط اسامی بدافزار Backdoor.Win32.JackalControl.ap (Padvish) HEUR:Trojan.MSIL.Agent.gen (Kaspersky) A Variant Of MSIL/Small.DF (Eset) بدافزار درب پشتی (Backdoor) چیست؟ بدافزارهای درب پشتی برنامه‌هایی هستند که امکان دور زدن مکانیزم‌های امنیتی یک سیستم را به هکرها داده و منابع مختلفی از آن سیستم را از راه مربوطه در اختیار…