2 مقاله آسیب پذیری

Exploit.Win32.CVE.2017.8759.a

شرح کلی نوع: آسیب‌پذیری (Vulnerability) پلتفرم آسیب‌پذیر: NET Framework. نسخه‌های آسیب‌پذیر: Microsoft .NET Framework 4.6.2 Microsoft .NET Framework 4.6.1 Microsoft .NET Framework 3.5.1 Microsoft .NET Framework 4.7 Microsoft .NET Framework 4.6 Microsoft .NET Framework 4.5.2 Microsoft .NET Framework 3.5 Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 تاریخ ارائه وصله امنیتی توسط مایکروسافت: ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۷ (۲۱ شهریور ۱۳۹۶)…

Exploit.Win32.CVE.2020.14882.a

شرح کلی نوع: آسیب‌پذیری (Vulnerability) پلتفرم آسیب‌پذیر: Oracle WebLogic Server نسخه‌های آسیب‌پذیر: 10.3.6.0.0 تا 14.1.1.0.0 تاریخ ارائه وصله امنیتی توسط مایکروسافت: اکتبر ۲۰۲۰ (مهر ۱۳۹۹) ماژول آسیب‌پذیر: مؤلفه کنسول (Console Component) نوع آسیب‌پذیری: اجرای غیر مجاز کد از راه دور (Unauthenticated Remote Code Execution) درجه تخریب: بالا بدافزار استفاده‌کننده: Miner.Win64.CoinMiner.a Trojan.Win32.DarkIRC.Ss1 آسیب‌پذیری (Vulnerability) چیست؟ آسیب‌پذیری در امنیت…