3 مقاله باج افزار

Ransomware.Android.Locker.Bitcoin

شرح کلی نوع: باج افزار (Ransomware) درجه تخریب: متوسط میزان شیوع: متوسط باج افزار (Ransomware) چیست؟ باج ‌افزارها نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که اقدام به رمزگذاری اطلاعات مهم کاربر می‌کنند و برای بازگردانی آن فایل‌ها از کاربر طلب باج می‌کنند. روش رمزگذاری اکثرا روشی غیرقابل رمزگشایی بوده و یکی از راه‌های رایج برای پرداخت…

Ransomware.Android.Lucy

شرح کلی نوع: تروجان (Trojan) اسامی بدافزار: Ransomware.Android.Lucy.Rs درجه تخریب: متوسط میزان شیوع: متوسط باج افزار (Ransomware) چیست؟ باج افزار نوعی بدافزار است که به مجرمان این امکان را می‌دهد تا از طریق یک کنترل از راه دور گوشی قربانی را قفل کنند، به طوری که کاربر نتواند از گوشی خود استفاده کند. گاهی اوقات مجرمان تنها قسمتی…

Ransomware.Android.Filecoder.C

شرح کلی نوع: Ransomware اسامی بدافزار: Ransomware.Android.Filecoder.C درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: متوسط باج افزار (Ransomware) چیست؟ باج ‌افزارها نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که اقدام به رمزگذاری اطلاعات مهم کاربر می‌کنند و برای بازگردانی آن فایل‌ها از کاربر طلب باج می‌کنند. روش رمزگذاری اکثرا روشی غیرقابل رمزگشایی بوده و یکی از راه‌های رایج برای پرداخت باج…