30 مقاله تروجان

Trojan.Android.SmsPay.Caco333

شرح کلی نوع: تروجان (Trojan) درجه تخریب: متوسط میزان شیوع: متوسط تروجان(Trojan) چیست؟ تروجان‌ها نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که خود را در قالب یک نرم‌افزار سالم و قانونی نشان می‌دهند و بسیار شبیه نرم‌افزارهای مفید و کاربردی رفتار می‌کنند. اما هنگامی ‌که اجرا می‌شوند، خرابی‌های زیادی را برای سیستم ایجاد می‌کنند. نرم‌افزارهای دانلود شده…

Trojan.Android.FlyTrap.coupon

شرح کلی نوع: تروجان (Trojan) درجه تخریب: متوسط میزان شیوع: متوسط تروجان (Trojan) چیست؟ تروجان‌ها نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که خود را در قالب یک نرم‌افزار سالم و قانونی نشان می‌دهند و بسیار شبیه نرم‌افزارهای مفید و کاربردی رفتار می‌کنند. اما هنگامی ‌که اجرا می‌شوند، خرابی‌های زیادی را برای سیستم ایجاد می‌کنند. نرم‌افزارهای دانلود شده از اینترنت، جاسازی…

Trojan.HTML.IFrame.AP

شرح کلی نوع: تروجان (Trojan) اسامی بدافزار: Trojan.Win32.IFrame.aspx Trojan.HTML.IFrame.AP Trojan.Downloader.JS.Iframe.dcb درجه تخریب: متوسط میزان شیوع: متوسط تروجان (Trojan) چیست؟ تروجان‌ها نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که خود را در قالب یک نرم‌افزار سالم و قانونی نشان می‌دهند و بسیار شبیه نرم‌افزارهای مفید و کاربردی رفتار می‌کنند. اما هنگامی ‌که اجرا می‌شوند، خرابی‌های زیادی را برای…

Trojan.Win32.BreakWin

شرح کلی نوع: تروجان (Trojan) درجه تخریب: بالا میزان شیوع در ایران: بالا تروجان (Trojan) چیست؟ تروجان‌ها نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که خود را در قالب یک نرم‌افزار سالم و قانونی نشان می‌دهند و بسیار شبیه نرم‌افزارهای مفید و کاربردی رفتار می‌کنند. اما هنگامی ‌که اجرا می‌شوند، خرابی‌های زیادی را برای سیستم ایجاد می‌کنند.…

Trojan.Android.Piom.Behpardakht

شرح کلی نوع: تروجان (Trojan) درجه تخریب: کم/متوسط/بالا میزان شیوع: کم/متوسط/بالا اسامی بدافزار • Padvish) Trojan.Android.Piom.Behpardakht) • Kaspersky) HEUR:Trojan.AndroidOS.Piom.aiuj) • ESET-NOD32) A Variant Of Android/Spy.SmsSpy.TN) • Avira) ANDROID/Spy.SmsSpy.pazun) تروجان (Trojan) چیست؟ تروجان‌ها نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که خود را در قالب یک نرم‌افزار سالم و قانونی نشان می‌دهند و بسیار شبیه نرم‌افزارهای مفید و…

Trojan.Win32.PurpleFox

شرح کلی نوع:تروجان (Trojan) درجه تخریب: بالا میزان شیوع: متوسط اسامی بدافزار • Padvish) Trojan.Win64.PurpleFox.VMProtect) • Padvish) Trojan.Win32.PurpleFox.VMProtect) • Padvish) Trojan.Win32.PurpleFox.sysupdate) • Padvish) Rootkit.Win32.Vemptik.t) • Padvish) Trojan.Win32.Vemptik.nd) • Avira) TR/Dldr.Delf.lzrar) • Microsoft) Trojan:Win32/Occamy.C88) تروجان (Trojan) چیست؟ تروجان‌ها نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که خود را در قالب یک نرم‌افزار سالم و قانونی نشان می‌دهند و…

Trojan.Win32.Powersing.lnk

شرح کلی نوع: تروجان (Trojan) درجه تخریب: متوسط میزان شیوع: متوسط اسامی بدافزار • Padvish) Trojan.Win32.Powersing.lnk) • Microsoft) TrojanDropper:Win32/Zervbee.A!attk) • ESET-NOD32) LNK/TrojanDropper.Agent.K) • McAfee) Powersing!D83F933B2A6C) تروجان (Trojan) چیست؟ تروجان‌ها نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که خود را در قالب یک نرم‌افزار سالم و قانونی نشان می‌دهند و بسیار شبیه نرم‌افزارهای مفید و کاربردی رفتار می‌کنند.…

Trojan.Win32.Glupteba.a

شرح کلی نوع: تروجان (Trojan) درجه تخریب: بالا میزان شیوع: متوسط اسامی بدافزار • Padvish) Trojan.Win32.Glupteba.a) • Microsoft) Trojan:Win32/Glupteba.NT!MTB) • ESET-NOD32) Win32/Kryptik.HIJO) • Avira) TR/AD.SmokeLoader.vwvta) تروجان (Trojan) چیست؟ تروجان‌ها نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که خود را در قالب یک نرم‌افزار سالم و قانونی نشان می‌دهند و بسیار شبیه نرم‌افزارهای مفید و کاربردی رفتار می‌کنند.…

Trojan.Win32.Bandit.ApLib

شرح کلی نوع: تروجان (Trojan) درجه تخریب: بالا میزان شیوع: بالا اسامی بدافزار • Padvish) Trojan.Win32.Bandit.ApLib) • Kaspersky) HEUR:Trojan.Win32.Chapak.pef) • Avira) TR/AD.GoCloudnet.irwn) تروجان (Trojan) چیست؟ تروجان‌ها نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که خود را در قالب یک نرم‌افزار سالم و قانونی نشان می‌دهند و بسیار شبیه نرم‌افزارهای مفید و کاربردی رفتار می‌کنند. اما هنگامی ‌که اجرا می‌شوند،…

Trojan.Win32.Mylobot

شرح کلی نوع:تروجان (Trojan) درجه تخریب: بالا میزان شیوع: متوسط اسامی بدافزار • Padvish) Trojan.Win32.Mylobot.prc) • Padvish) Trojan.Win32.Mylobot.proc) • Padvish) Trojan.Win32.Mylobot.af) • Padvish) Trojan.Win32.Mylobot.a) • Padvish) Trojan.Win32.Mylobot.h) • Padvish) Trojan.Win32.Mylobot.ap) • Padvish) Trojan.Win32.Khalesi.h) • TrendMicro) TSPY_MYLOBOT.A) • Kaspersky) HEUR:Trojan.Win32.Khalesi.gen) • Microsoft) VirTool:Win32/CeeInject.ANO!bit) • Microsoft) Trojan:Win32/CryptInject) تروجان (Trojan) چیست؟ تروجان‌ها نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که خود…