3 مقاله روت کیت

Rootkit.Win32.DarkGalaxy.a

شرح کلی نوع: روت کیت (RootKit) درجه تخریب: بالا میزان شیوع: متوسط آسیب‌پذیری مورد استفاده: EternalBlue) CVE-2017-0146 / MS17-010) روت کیت (Rootkit) چیست؟ روت کیت‌ها بر عملکرد هسته سیستم عامل تاثیر مخرب می‌گذارند. این تغییرات می‌تواند باعث مخفی شدن عملکرد اصلی فایل‌ها، پردازه‌ها، سرویس‌های داخلی ویندوز و … شود. همچنین، بدافزار ممکن است بدون اطلاع کاربر…

Rootkit.Win32.Vemptik

شرح کلی نوع:تروجان (Trojan) درجه تخریب: بالا میزان شیوع: متوسط اسامی بدافزار • Padvish) Trojan.Win64.PurpleFox.VMProtect) • Padvish) Trojan.Win32.PurpleFox.VMProtect) • Padvish) Trojan.Win32.PurpleFox.sysupdate) • Padvish) Rootkit.Win32.Vemptik.t) • Padvish) Trojan.Win32.Vemptik.nd) • Avira) TR/Dldr.Delf.lzrar) • Microsoft) Trojan:Win32/Occamy.C88) روت کیت (Rootkit) چیست؟ روت کیت‌ها بر عملکرد هسته سیستم عامل تاثیر مخرب می‌گذارند. این تغییرات می‌تواند باعث مخفی شدن عملکرد اصلی…

Rootkit.win32.Lojax

شرح کلی نوع: روت‌کیت (Rootkit) درجه تخریب: متوسط میزان شیوع: کم ابزار مورد سوءاستفاده: Computrace LoJack اسامی بدافزار • Padvish) Rootkit.win32.Lojax) • Microsoft) Backdoor:Win32/Lojax) • Kaspersky) Rootkit.EFI64.DoubleAgent.a) • Eset) EFI/LoJax.A) • Avira) BDS/DoubeAgent.wuwtd) روت‌کیت (Rootkit) چیست؟ روت‌کیت‌ها بر عملکرد هسته سیستم عامل تاثیر مخرب می‌گذارند. این تغییرات می‌تواند باعث مخفی شدن عملکرد اصلی فایل‌ها، پردازه‌ها،…