5 مقاله ماینر

Downloader.Win32.CLRMiner.sql

شرح کلی نوع: ماینر (Miner) درجه تخریب: متوسط میزان شیوع: متوسط ماینر (Miner) چیست؟ به افراد و نرم افزارهایی که فرآیند ماینینگ را انجام می‌دهند یا به نوعی ارز دیجیتال را استخراج می‌کنند، ماینر گفته می‌شود. بیت کوین (Bitcoin) نوعی واحد ارز دیجیتال است. استخراج بیت کوین نوعی فرایند تأیید اطلاعات است که در دو…

Worm.Win32.Wannaminer.a

شرح کلی نوع: ماینر (Miner) درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: زیاد آسیب‌پذیری مورد استفاده: EternalBlue) CVE-2017-0146 / MS17-010) اسامی بدافزار • Padvish) WMI.BAT.Wannaminer) • Padvish) Worm.Win32.Wannaminer) • Microsoft) Trojan:Win32/CoinMiner) • Eset) Win32/CoinMiner.BWS) ماینر (Miner) چیست؟ به افراد و نرم‌افزارهایی که فرآیند ماینینگ را انجام می‌دهند یا به نوعی ارز دیجیتال را استخراج می‌کنند، ماینر گفته…

Miner.Win32.Slytherin

شرح کلی نوع: ماینر (Miner) اسامی بدافزار: Miner.Win32.slytherin.n درجه تخریب: متوسط میزان شیوع: متوسط آسیب‌پذیری مورد استفاده: CVE-2019-0803 ،CVE-2017-0213 ماینر (Miner) چیست؟ به افراد و نرم افزارهایی که فرآیند ماینینگ را انجام می‌دهند یا به نوعی ارز دیجیتال را استخراج می‌کنند، ماینر گفته می‌شود. بیت کوین (Bitcoin) نوعی واحد ارز دیجیتال است. استخراج بیت کوین نوعی فرایند…

Worm.Win32.Zero2.a

شرح کلی نوع: اسکریپت اسامی بدافزار: Worm.Win32.Zero2 Expliot.Win32.Trickster Trojan.Win32.RemoteExec درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: زیاد آسیب‌پذیری مورد استفاده: EternalBlue) CVE-2017-0146 / MS17-010)، حمله brute force، تکینیک pass-the-hash، CVE-2010-2568، CVE -2017-8464 و آسیب پذیریهای مبتنی بر Remote File Execution ماینر (Miner) چیست؟ ماینر به افراد و نرم افزارهایی که فرآیند ماینینگ را انجام می‌دهند یا به نوعی ارز…

Miner.JS.CoinHive

شرح کلی نوع: اسکریپت اسامی بدافزار: Miner.JS.CoinHive Trojan.JS.CoinMiner.Hive درجه تخریب: کم میزان شیوع: زیاد وب ماینر(Web Miner) چیست؟ وب ماینر(Web Miner) اسکریپتی است که بر روی هاست یک سایت قرار می‌گیرد و زمانی که کاربر از سایت بازدید می‌کند، اسکریپت روی مرورگر اجرا شده و شروع به استخراج ارز مجازی می‌کند. در واقع شما کامپیوتری…