2 مقاله درب پشتی

Backdoor.Win32.SunBurst

شرح کلی نوع: بدافزار درب پشتی (Backdoor) درجه تخریب: متوسط میزان شیوع: متوسط اسامی بدافزار • Padvish) Backdoor.Win32.SunBurst) • Padvish) BackDoor.SiggenNET) • Padvish) Trojan.MSIL/Solorigate) • Microsoft) Trojan:MSIL/Solorigate.BR!dha) • Kaspersky) HEUR:Backdoor.MSIL.SunBurst.gen) • BitDefender) Trojan.Sunburst.A) • Eset) A Variant Of MSIL/SunBurst.A) • Avira) TR/Sunburst.AO) بدافزار درب پشتی (Backdoor) چیست؟ بدافزارهای درب پشتی (Backdoor) برنامه‌هایی هستند که امکان…

Backdoor.Android.PhantomLance

شرح کلی نوع: بدافزار درب پشتی (Backdoor) اسامی بدافزار: Backdoor.Android.PhantomLance.A درجه تخریب: متوسط میزان شیوع: متوسط بدافزار درب پشتی (Backdoor) چیست؟ بدافزارهای درب پشتی (Backdoor) برنامه‌هایی هستند که امکان دور زدن مکانیزم‌های امنیتی یک سیستم را به هکرها داده و منابع مختلفی از آن سیستم را از راه مربوطه در اختیار نفوذگران قرار می‌دهند. هکرها می‌توانند…