1 مقاله APT

Trojan.Win32.APT27

شرح کلی نوع: APT اسامی بدافزار: Trojan.Win32.APT27 درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: متوسط APT چیست؟ APT خلاصه شده کلمه Advanced Persistent Threat و به معنای تهدید مداوم پیشرفته می‌باشد. همانطور که از نام آن انتظار می‌رود، این تهدید از تکنیک‌های هک مداوم، مخفیانه و پیشرفته برای دستیابی به یک سیستم استفاده می‌کند و برای مدت…