1 مقاله دانلودر

Downloader.Android.Notifyer.Mixfilm

شرح کلی نوع: دانلودر (Downloader) درجه تخریب: کم میزان شیوع: متوسط دانلودر (Downloader) چیست؟   این نوع از بدافزارها با اهدافی چون تبیلغات و انتشار سایر برنامه‌های اندرویدی استفاده می‌شوند. معمولا بدون اینکه به طور صریح به کاربر اطلاع دهند، به ازای کلیک کاربر بر روی بخش‌های مختلف برنامه، فایلی را در پس زمینه دانلود می‌کنند…