2 مقاله دانلودر

Trojan.VBS.Neoreklami

شرح کلی نوع: تروجان (trojan) درجه تخریب: متوسط میزان شیوع: زیاد تروجان (Trojan) چیست؟ تروجان‌ها نوعی از بدافزار محسوب می‌شوند که در قالب یک نرم‌افزار سالم و قانونی و بسیار شبیه نرم‌افزارهای مفید و کاربردی رفتار می‌کنند. اما هنگامی ‌که اجرا می‌شوند، خرابی‌های زیادی را برای سیستم به بار می‌آورند. از جمله راه‌های ورود تروجان‌ها…

Downloader.Android.Notifyer.Mixfilm

شرح کلی نوع: دانلودر (Downloader) درجه تخریب: کم میزان شیوع: متوسط دانلودر (Downloader) چیست؟   این نوع از بدافزارها با اهدافی چون تبیلغات و انتشار سایر برنامه‌های اندرویدی استفاده می‌شوند. معمولا بدون اینکه به طور صریح به کاربر اطلاع دهند، به ازای کلیک کاربر بر روی بخش‌های مختلف برنامه، فایلی را در پس زمینه دانلود می‌کنند…