4 مقاله HackTool

HackTool.Win32.NppSpy

شرح کلی نوع: HackTool درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: متوسط اسامی بدافزار (Padvish) HackTool.Win32.NppSpy (Avira) TR/PSW.Agent.zmiws (Kaspersky)Trojan-PSW.Win32.Lognot.e HackTool چیست؟ Hacktoolها ابزارهایی هستند که جهت کمک به نفوذ طراحی شده‌اند. این ابزارها می‌توانند توسط نفوذگر برای دریافت برخی اطلاعات از شبکه سازمان قربانی استفاده شوند. معمولا از این ابزارها به منظور بازیابی اطلاعات اعتبارسنجی سرورهای حساس…

Hacktool.Win32.ASPXSpy.a

شرح کلی نوع: HackTool درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: کم اسامی بدافزار HackTool.Win32.ASPXSpy (Padvish) HackTool.Win32.ASPXSpy (Eset) Backdoor:MSIL/AspxSpy.A (Microsoft) HackTool چیست؟ Hacktoolها ابزارهایی هستند که جهت کمک به نفوذ طراحی شده‌اند. این ابزارها می‌توانند توسط نفوذگر برای دریافت برخی اطلاعات از شبکه سازمان قربانی استفاده شوند. معمولا از این ابزارها به منظور بازیابی اطلاعات اعتبارسنجی سرورهای…

Hacktool.Win32.BackdoorDiplomacy

شرح کلی نوع: HackTool درجه تخریب: زیاد میزان شیوع: متوسط اسامی بدافزار padvish (Hacktool.Win32.BackdoorDiplomacy) (Eset (Win32/Korplug.A (Kaspersky (Backdoor.Win32.Gulpix.ab (Microsoft (Trojan:Win32/Plugx.B HackTool چیست؟ Hacktoolها ابزارهایی هستند که برای کمک به نفوذ طراحی شده‌اند. این ابزارها می‌توانند توسط یک نفوذگر برای دریافت برخی اطلاعات از شبکه سازمان قربانی استفاده شوند. معمولا از این ابزارها جهت بازیابی اطلاعات…

HackTool.Win32.APT- PS

جزئیات فنی 1.1 ماژول‌ها و توالی عملیات بدافزار این بدافزار شامل ماژول‌های بسیاری اعم از برنامه اجرایی و اسکریپت‌های مختلف است که هر یک وظیفه کوچک خود را برعهده دارند. در ادامه لیست فایل‌های بدافزار به همراه شرح مختصری از عملکرد آنها را مشاهده می‌کنید: نام فایل توضیحات HackTool.Win32.PS_Backdoor فایل Backdoor بدافزار جهت اجرای فرامین…