Exploit.Win32.CVE-2024-3094

شرح کلی نوع: Backdoor درجه تخریب: بالا میزان شیوع: متوسط آسیب‌پذیری (Vulnerability) چیست؟ در مبحث امنیت رایانه، آسیب‌پذیری به معنای وجود نقطه ضعف در یک پلتفرم است که می‌تواند توسط نفوذگر و یا بدافزار مورد سوءاستفاده قرار گیرد و موجب دسترسی غیر مجاز به سیستم رایانه‌ای شود. آسیب‌پذیری‌ها امکان اجرای فرمان‌، دسترسی به حافظه سیستم، نصب…